สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวกิจกรรม

ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (Farmer Market Chiangmai)
ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (Farmer Market Chiangmai) วันที่ 16 พ.ย.2561 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายไมตรี วงศ์เลิศ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอแม่ริม เกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี นายสุเทพ ปั๋นธิวงค์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
“เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย”
“เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย”
บูรณาการร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะผู้ปลูกไผ่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บูรนาการร่วมกันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 19 จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา จังหวัดเชี
ฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสำราญ อรัญญี รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ 2 เข้าร่วมก
พัฒนาทักษะผู้ปลูกไผ่
พัฒนาทักษะผู้ปลูกไผ่
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign