สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ คร
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรฯ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อกา
พืชผักเกษตรอินทรีย์ส่งตรงบุคลากรเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานฯพร้อมด้วยนายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วยยุทธศาสตร์การเกษตรสำนักงานสภาเกษตรกรจัง
ประชุมหารือร่วมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการพัฒนากลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานฯพร้อมด้วยนายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วยยุทธศาสตร์การเกษต
ประชุมหารือร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานฯพร้อมด้วยนายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วยยุทธศาสตร์การเกษต
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign