สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าใ
กระทรวงเกษตรฯ จับมือหน่วยเกี่ยวข้องจัดโครงการบูรณาการร่วมใจปลูกป่าสร้างแหล่งต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด "9 สัปดาห์สู่วันมหามงคล” โดยการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าในพื้นที่เข้าถึงยาก ตั้งเป้าผลสำเร็จโครงการต้นไม้เติบโตในพื้นที่เป้าหมายได้ประมาณ 40%
 
 

                พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้น และเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลในปี 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ และการปลูกป่าในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ ภายใต้แนวคิด 9 สัปดาห์ สู่วันมหามงคล ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 30 กันยายน 2559 โดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 31 และมณฑลทหารบกที่ 36 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
              สำหรับพื้นที่เป้าหมายดำเนินการโดยในปี 2559 จะดำเนินการในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาค้อ และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าไปปลูกป่าภาคพื้นได้ ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญ คือ การปลูกป่าต้นน้ำ และสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า โดยในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชที่จะใช้รวมทั้งสิ้น 10 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง ไผ่รวก ไผ่ซางนวล ไผ่ป่า สาธร แสมสาร สีเสียดแก่น อินทนิลน้ำ มะค่าแต้ และขี้เหล็กบ้าน รวมปริมาณทั้งสิ้น 1,714,800 เมล็ด หรือประมาณ 400 กิโลกรัม โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชที่ปั้นรวมกับดินเหนียวในบริเวณพื้นที่ผืนป่าที่กำหนด ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันคิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 40 กก./เที่ยว และตั้งเป้าหมายว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะมีต้นไม้เติบโตอยู่รอดเป็นป่าต้นน้ำได้ประมาณ 40 % จากเมล็ดพันธุ์ที่โปรยทั้งหมด
              ด้านนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการปลูกป่าในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ กำหนดวันเริ่มโครงการเป็น 2 กิจกรรมหลักใน 2 จังหวัด คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2559 จะดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ขณะที่กิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศได้กำหนดเริ่มโครงการในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดโครงการ ลักษณะเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การสาธิตการทำเมล็ดพันธุ์ปั้นดิน และมีการสาธิตการโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศอีกด้วย

ที่มาข่าว : ข่าวสาร กษ.
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign