สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
รัฐบาลกระตุ้นคนไทยใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
รัฐบาลกระตุ้นคนไทยใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
 

รัฐบาลกระตุ้นคนไทยใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ชี้รัฐเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างจริงจัง พร้อมวางแผนระยะยาว 20 ปี ยึดหลักเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลาย และใช้สอยอย่างสมดุล

วันนี้ (4ธ.ค.59) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค.59 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับรัฐบาลดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน “รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและออกปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ จากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าและจัดสรรที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะป่าชุมชน ปรับระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเล และส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นต้น”


รัฐบาลยังกำหนดแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่สมดุลกับการใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว  “ท่านนายกฯ ได้สั่งการเมื่อไม่นานมานี้ ให้มีรุกขกรทำหน้าที่ดูแลตกแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะตามหลักรุกขกรรม ให้รักษาต้นไม้ใหญ่ตลอด 2 ข้างทางหากจำเป็นต้องขยายพื้นที่ถนน รวมทั้งแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามแม่น้ำลำคลองอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา วางแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ระยะแรก 6 เดือน (ต.ค.59 – มี.ค.60) เร่งกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จ ส่วนระยะต่อไปจะจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์”


ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันรณรงค์เก็บผักตบชวากันคนละไม้คนละมือพี่ในลักษณะจิตอาสาประชารัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้ผักตบชวาส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และการจราจรทางน้ำ และยังสามารถนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศษผักตบชวาได้อีกด้วย

 

_______________

 

สำนักโฆษก


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign