สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลไม่ต้องการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ผิดกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลไม่ต้องการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ผิดกฎหมาย เผยการลง MOU ร่วมกับบริษัทเอกชน เพื่อต้องการให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธ์ุราคาถูก ยืนยันไม่ได้เอื้อประโยชน์
 
 

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.20 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึง เรื่องเกษตรกรเตรียมฟ้องกระทรวงพาณิชย์ว่า ต้องพิจารณาว่าฟ้องร้องแล้วได้อะไร และต้องดูด้วยว่าการนำเข้าเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าหรือไม่ เพราะขณะนี้มีการกำหนดอัตราการผสมข้าวโพด นำเข้า กับข้าวโพดที่มีในประเทศ ในสัดส่วน 1 ต่อ 3 คือต้องใช้ข้าวโพดในประเทศมากกว่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมาก แต่ต้องดูว่าข้าวโพดในประเทศมา การปลูกในพื้นที่ผิดกฎหมายเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ รัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าในการปลูกข้าวโพด ดังนั้น ขอให้ภาคเอกชนช่วยซื้อข้าวโพดให้ได้ตามแผน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ทั้งพื้นที่ปลูก การผลิต การแปรรูป การนำเข้าส่งออกสู่ตลาด

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า วันนี้ต้องการให้ประเทศเดินหน้าไปให้ได้ โดยระยะที่ 1 ต้องรักษาเสถียรภาพประเทศไว้ให้ได้ เอาปัญหาที่หยุดชะงักมาเดินหน้าในปี 2557 - 2558 จากนั้นปี 2559 – 2560 ต้องสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถ โดยงบประมาณปี 2560-2561 จะมุ่งเน้นเชิงโครงสร้าง ซึ่งรัฐบาลได้พยายามทำเกษตรแปลงใหญ่ รัฐวิสาหกิจชุมชน บริษัทประชารัฐ และจะส่งเสริมให้ทำยุ้งฉางขึ้นมาอีก พร้อมกันนี้ จะวางแผนเชื่อมโยงสร้างไซโลต่อในอนาคต เพื่อเก็บรักษาได้ในระยะเวลานาน แต่เป็นของประชาชน โดยร่วมกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ ส่วนธุรกิจเอกชนก็ทำ สิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือก สามารถถ่วงดุลราคาในวันข้างหน้า ไม่ใช่คิดแต่จะให้เงิน เพราะไม่ยั่งยืน แต่ก็จำเป็นเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้มีปัญหาทั้งโลก ส่วนกรณีเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตรที่ร่วมกับบริษัทเอกชนในการช่วยเหลือชาวนา ก็มีทางเลือกอยู่แล้ว แต่ส่วนหนึ่งก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ออกมาไม่เพียงพอ เกษตรกรทำเองก็ไม่เพียงพอ สุดท้ายต้องไปซื้อจากเอกชน จึงได้มีการทำสัญญาว่าให้เกษตรกรได้ซื้อในราคาถูก และเป็นธรรม ไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ใคร แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยภาคธุรกิจ เจตนารมณ์ของ MOU ฉบับนี้คือให้ประชาชนได้ใช้เมล็ดพันธุ์ราคาถูก เป็นทางเลือกไม่เอื้อประโยชน์ผู้ใดทั้งสิ้น

--- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign