สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ผู้ช่วยโฆษกฯ เผยนายกฯ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตก
ผู้ช่วยโฆษกฯ เผยนายกฯ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกโดยเฉพาะภาคเหนือ-ใต้ พร้อมมอบฝ่ายความมั่นคงดูแลเข้มงวดรถที่บรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดป้องกันสภาพถนนชำรุดทรุดโทรม
 
 

วันนี้ ( 8 พ.ย. 59) เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีฝากความห่วงใยถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ที่ยังเผชิญกับภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ โดยได้สั่งการหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดูแลถนนและเส้นทางคมนาคมที่ประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกโดยเร็ว ตลอดจนดูแลสุขภาพประชาชนในเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วม อีกทั้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องการนำน้ำไปเก็บกับไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง

สำหรับในส่วนของภาคเหนือขณะนี้มีสภาวะความกดอากาศสูงส่งผลให้อากาศหนาวเริ่มเข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทย นายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการวางแผนในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว และผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยทหารช่วยดูแลประชาชนอีกทางหนึ่งหากมีเหตุเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากหน่วยทหารมีกำลังพลกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทันท่วงที

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการด้านพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ที่กระทรวงคมนาคมนั้น จากนี้ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุกกระทรวง ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมถึงติดตามยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไว้ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ของทุกกระทรวงสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบใหม่ เน้นย้ำการเดินทางไปตรวจเยี่ยมทุกกระทรวงให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยไม่จำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยต้อนรับ เพื่อให้การติดตามงานเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงคมนาคม จังหวัด ตำรวจ ทหาร ช่วยกันดูแลและเข้มงวดกวดขันกับรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้สภาพถนนเกิดชำรุดทรุดโทรม ไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะต้องนำเงินที่ได้จากภาษีประชาชนมาใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมถนนต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

 

 

-------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign