สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
จดหมายข่าว
โควต้าบุตรหลานเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อแม่โจ้ ปี2562
โควต้าบุตรหลานเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อแม่โจ้ ปี2562
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สินเกษตรภาคเหนือ ชั้น2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจัง
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สินเกษตรภาคเหนือ ชั้น2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจัง
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมยื่นหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ชั้น2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มเกษตรและผู้ประกอบก
ูผู้ว่าพบประชาชน ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแจกกล้าพันธุ์ผักสวนค
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign