สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวประชาสัมพันธ์

โควต้าบุตรหลานเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อแม่โจ้ ปี2562
โควต้าบุตรหลานเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อแม่โจ้ ปี2562
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สินเกษตรภาคเหนือ ชั้น2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจัง
ูผู้ว่าพบประชาชน ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแจกกล้าพันธุ์ผักสวนค
ออกแบบโลโก้ "หยุดเผา"
เชิญส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบโลโก้ "หยุดการเผา" เนื่องด้วย "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" โดยการดำเนินงานของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโลโก้ "หยุดการเผา" เพื่อเป็นตราสัญลักษณ
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมหมาย คำมาสาร ประธาน
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign