สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
เครือข่ายยางฯ 9 องค์กรเข้าพบรัฐมนตรีเกษตรฯ
เครือข่ายยางฯ 9 องค์กรเข้าพบรัฐมนตรีเกษตรฯ “พลเอกฉัตรชัย” ลั่นหมดยุคประท้วงเรียกร้อง วอนนำปัญหาขึ้นโต๊ะประชุมร่วมหาทางออกราคายาง ยันเร่งเจรจา 3 ประเทศสร้างตลาดยางจริง
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) พร้อมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจากเครือข่ายฯ 9 องค์กรประมาณ 40 คน เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำว่า การหารือร่วมกันครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางและกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งนอกจากการเข้ามาแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอกรอบแนวทาง 4 มาตรการแก้ไขปัญหายางที่คณะรัฐมนตรีได้มติอนุมัติแล้ว ยังได้ยื่นข้อเสนอ 12 มาตรการที่จะได้มีการหารือร่วมกันในรายละเอียดต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการตลาดที่กระทรวงเกษตรฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพารา และเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดกลางยางพารา 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของชาวสวนยางซึ่งจะเป็นการซื้อขายยางแท้จริง ที่จะลดความผันผวนของราคายาง และที่สำคัญคือการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและทุกหน่วยงานภาครัฐต้องผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเตรียมงบประมาณในปี 2561 รองรับด้วย
       "การหารือครั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจตรงกันอย่างดีถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ซึ่งเกษตรกรได้ฝากขอบคุณนายกรัฐมนตรี ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการหาทางออกร่วมกัน ซึ่งแบบนี้คือสิ่งที่ถูกในยุคนี้ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดีกว่ารวมกลุ่มประท้วงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา” พลเอกฉัตรชัย กล่าว
                                          
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign