สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ไฟเขียวงบ2.28หมื่นลบ. ให้โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ
ไฟเขียวงบ2.28หมื่นลบ. ให้โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ
"ครม." อนุมัติงบ 22,800 ล้านบาทสำหรับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมหนุนเงินลงทุนเริ่มต้นให้ชุมชน 9,101 แห่ง แห่งละ 2.5 ล้านบาท
 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของเกษตรกรในระดับฐานราก และช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการสนับสนุนเงินลงทุนเริ่มต้นให้กับเกษตรกรในชุมชน 9,101 แห่ง แห่งละ 2.5 ล้านบาท รวม 22,800 ล้านบาท โดยคาดการณ์จะมีเกษตรกรได้ประโยชน์ 4 ล้านคน จากจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 5-6 ล้านคน โดยแต่ละชุมชนจะต้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยชุมชนละ 500 คน

โดยในโครงการเกษตรกรจะต้องดำเนินการ 8 โครงการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทำปาร์มชุมชน การเลี้ยงสัตว์เล็ก การทำประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งแต่ละชุมชนสามารถเลือกทำโครงการที่ต้องการได้ โดยหลังจากครม.อนุมัติ จะสามารถขับเคลื่อนงานทันทีและชุมชนจะได้รับเงินไม่เกิน 15 ก.ค. 2560 เนื่องจากขณะนี้มีคณะทำงานที่มีนายอำเภอเป็นประธาน ร่วมกับอบต.และเกษตรจังหวัดเข้ามามีส่วนในการคัดเลือกเกษตรกรที่มีรายได้น้อย และขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างในการดำเนินโครงการตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าโครงการ โดยได้มีการกำหนดเงินค่าจ้างของเกษตรกรจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของ 2.5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าบริหารจัดการ โดยหลังจากนั้นจะต้องช่วยกันบริหารโครงการให้เดินหน้าทุกแห่งให้ได้ภายใน 60 วัน ซึ่งคณะทำงานแต่ละชุมชนอาจจะตั้งกองทุนเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ได้ และต่อยอดเงินลงทุนเพื่อหมุนเวียนเงินในโครงการให้เดินหน้าต่อไปได้

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ยืนยันโครงการนี้ ไม่ใช่โครงการแจกเงินให้กับเกษตรกรเหมือนที่ผ่านมา แต่เป็นการนำเงินลงไปเป็นทุนต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรรู้จักเรียนรู้ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. กว่า 882 แห่งทั่วประเทศ และพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากที่ได้มากกว่าการใส่เงินลงสู่ระบบเพียงแค่ครั้งเดียว

"เราเริ่มทำปีนี้ปีแรก เพราะไม่อยากให้เงินแบบแจกเหมือนรัฐบาลที่ผ่านๆมา ซึ่งโครงการ 9101 นี้ 9 หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ(ร.9), 10 หมายถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(ร.10) และ 1 หมายถึงปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นโครงการตามรอยพ่อว่าจะทำให้การเกษตรยั่งยืนขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเกษตรกรจะเรียนรู้ พึ่งพาตัวเองจากเงินตั้งต้นส่วนนี้ จากนั้นถ้าได้ผลผลิตล็อตนี้มา ก็ให้เขาบริหารจัดการกันเอง อาจจะตั้งกองทุนขึ้นมาบริหารสินค้าและรายได้กันเอง "พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว
 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign