สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ออกแบบโลโก้ "หยุดเผา"

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบโลโก้ "หยุดการเผา"

เนื่องด้วย "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" โดยการดำเนินงานของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโลโก้ "หยุดการเผา" เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ในการรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดการเผาพื้นที่เกษตรกรรม อันเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญอันก่อให้เกิดมลพิษในหลายด้าน (รายละเอียดโครงการ http://www.aecth.org/Article/Detail/78096)

กติกาการเข้าประกวด
- เป็นบุคคลทั่วไป
- โลโก้ต้องสื่อถึงกิจกรรม "หยุดการเผา" บนพื้นที่เกษตรกรรม
- มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ มีความทันสมัย
- ตราสัญลักษณ์มีความเป็นสากล
- ส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ พร้อมข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรติดต่อ) มาที่อีเมล์ th_aec@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2561
- ประกาศผลการตัดสิน 15 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ http://aecth.org และเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/f.aecthailand

* ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธิสามารถทำการดัดแปลงแก้ไขได้
* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign