สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประชุมด้านหนั้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.สารภี
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากธนาคารออมสิน สาขาสารภี ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล สันทรายมหาวงค์ และตำบลขัวมุง อำเภอสารภี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฟก., ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign