สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
พิธีเปิด โครงการความร่วมมือเกษตรไทย-จีน
พิธีเปิด โครงการความร่วมมือเกษตรไทย-จีน
จากการที่ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนางสาวรัชนีกร แซ่ต้วน ประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื่อในวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาความรู้ และพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวม ภาจใต้กรอบความร่วมมือ ข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายเหอ หยุนนาน ที่ปรึกษาอาวุโสมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมเป็นสักขีพยายนั้น ซึ่งทางบริษัทได้ร่วมมือกับ รัฐบาลและหน่วยงานจากประเทศจีน “ส่งผลให้เกิดโครงการความร่วมมือเกษตรไทย-จีน” ขึ้นมา ได้แก่ การร่วมมือกับบริษัท ซานตง อู่เจิง กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์และการเกษตรในประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณภาพและปริมาณความต้องการของท้องตลาด นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เคาร่วมเป็นเป็นสักขีพยาย และได้รับเกรียติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign