สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมชมกลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี ขับเคลื่อนโครงการ “อัฐยายซื้อขนมยาย”
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมกลุ่มเครือข่ายพลเมืองพ
พบผู้ว่าฯเชียงใหม่เพื่อขอคำชี้แนะด้านการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชีย
จัดทำแผนการฟื้นฟูการชำระหนี้ของเกษตรกร และและข้อเสนอของกลุ่มแก่ธนาคารออมสิน
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรจังหวัดเชียนงใหม่ ลงพื้นที่
เสวนาอนาคตไผ่ทางเลือกใหม่ภายใต้คำจำกัดความ “ไผ๋บ่ปลูก เฮาปลูก”
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ คร
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign