สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านพืช ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จำกัด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมติใ
พิธีเปิดโครงการความร่วมมือเกษตรกรไทย-จีน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือเกษตรกรไทย-จีน โดยมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษ
จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมเป็นเกษตร 4.0 ต สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมเป็นเกษตร 4.0 ต สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (Farmer Market Chiangmai)
ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (Farmer Market Chiangmai) วันที่ 16 พ.ย.2561 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายไมตรี วงศ์เลิศ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอแม่ริม เกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี นายสุเทพ ปั๋นธิวงค์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
“เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย”
“เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย”
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign