สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
จดหมายข่าว
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมซื้อผลผลิตทางการเกษตร "ผักกาดขาว และกะหล่ำปลี"

วันที่ 06/12/2565

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมซื้อผลผลิตทางการเกษตร "ผักกาดขาว และกะหล่ำปลี"
ขอเชิญ "เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว" ที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย โดยสมาพันธ์มะพร้าวไทย

วันที่ 02/12/2565

ขอเชิญ "เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว" ที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย โดยสมาพันธ์มะพร้าวไทย
ร่วมรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 25/11/2565

ร่วมรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 23/11/2565

เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2565 นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และนายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
คูมือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP, Organic ฉบับทบทวนปี 2563

วันที่ 26/08/2565

คูมือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP, Organic ฉบับทบทวนปี 2563
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign