สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
จดหมายข่าว
คนดี ไก่ดี ไข่ไก่อารมณ์ดี
คนดี ไก่ดี ไข่ไก่อารมณ์ดี
คนดี ไก่ดี ไข่ไก่อารมณ์ดี
คนดี ไก่ดี ไข่ไก่อารณ์ดี ไม่น่าเชื่อปัจจุบันนี้จะกินจะใช้อะไรก็ต้องอินทรีย์ไว้ก่อน แม่กระทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ก็ต้องเป็นอินทรีย แต่ถ้าจะให้ดีละก็ก็ต้องเป็น “ไข่เป็ดไข่ไก่อารมณ์ดี” ซึ่งในวันนี้เราจะมาพบกับลุงไมตรีสุดหล่อ กับป้าหล้าคนงาม ผู้ผลิตไข่ ไข่ และก็ไ
โควต้าบุตรหลานเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อแม่โจ้ ปี2562
โควต้าบุตรหลานเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อแม่โจ้ ปี2562
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สินเกษตรภาคเหนือ ชั้น2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจัง
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สินเกษตรภาคเหนือ ชั้น2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจัง
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign