สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
จดหมายข่าว
ประกาศ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 09/04/2567

ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทางสำนักงานฯ ได้จัดให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2567
รับข้อเสนอเพื่อผลักดันโครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18/03/2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ รับข้อเสนอจากนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอยได้รับการประสานจากคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 08/03/2567

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 นายชยางกูร ชินวรภัทร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอสันทราย ปฎิบัติหน้าที่ ขับเคลื่อนสนับสนุนกิจกรรมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 21/02/2567

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมบ้านสวนหมื่นจรรยา ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ

วันที่ 14/02/2567

นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดเชียงใหม่ (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign