สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
ประกาศ
กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ

วันที่ 14/02/2567

นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดเชียงใหม่ (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 07/02/2567

นายวิชิต กลิ่นทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภากษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15/12/2566

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ณ บ้านหนองบัวคำ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 14/12/2566

ประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.นายปรีชา ปาสอน)
สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี

วันที่ 21/11/2566

.เนื่องในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอายุครบ 13 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign