สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประกาศ
*kick off* การแก้ไขปัญหาการเผาและ หมอกควันจากเปลือกข้าวโพด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 31/01/2566

*kick off* การแก้ไขปัญหาการเผาและ หมอกควันจากเปลือกข้าวโพด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการบูรณาการความร่วมมือจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19/01/2566

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566
ประกวด ข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2565/66

วันที่ 16/01/2566

ขอเชิญเกษตรกร เข้าร่วมประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดยื่นใบสมัคร พร้อมตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ แห่งท้องที่ ที่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู้
อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

วันที่ 13/01/2566

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ สกจ.เชียงใหม่ ได้ร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมฯ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 05/01/2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิร
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign