สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประกาศ
รายงานผลการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 15/05/2566

เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการรับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 18/04/2566

วันที่ 18 เมษายน 2566
ประชุม คกก.เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 15/03/2566

ประชุม คกก.เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566
การส่งมอบบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14/03/2566

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม การส่งมอบบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23/02/2566

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign