สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมด้านหนั้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.สารภี
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสตรอเบอร์รีอำเภอสะเมิง
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสตรอเบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
พิธีลงนาม “แม่แจ่มโมเดลพลัส”
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชิต ไ
ประกวดผลผลิตการเกษตร กศน.อำเภอสะเมิง
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
31/07/2017
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign