สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561
       
 
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561  เวลา 09.30 – 16.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
            โดยมีนายสมหมาย  คำมาสาร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการแนวทางการบูรณาการงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรร่วมกัน ทั้งนี้นายพิชิต  ไชยทา  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมในครั้งนี้
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign