สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
พิธีเปิดโครงการความร่วมมือเกษตรกรไทย-จีน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือเกษตรกรไทย-จีน โดยมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมพาณิชย์ มณฑลซานตง (บริษัท เทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตรไทย จำกัด และ บริษัท ซานตง อู่เจิง กรุ๊ป จำกัด) ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign