สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวกิจกรรม

ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาชาวสวนลำไยภาคเหนือ
ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาชาวสวนลำไยภาคเหนือ

วันที่ 08/03/2565

สคทช. ประชุมกลุ่มย่อยส่วนภูมิภาค (รอบที่ 1)
สคทช. ประชุมกลุ่มย่อยส่วนภูมิภาค (รอบที่ 1)

วันที่ 07/03/2565

Focus Group โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
Focus Group โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

วันที่ 04/03/2565

ประชุมคณะทำงานเข้มข้นเพื่อประโยชน์เกษตรกร
ประชุมคณะทำงานเข้มข้นเพื่อประโยชน์เกษตรกร

วันที่ 03/03/2565

ประชุมสภาฯครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประชุมสภาฯครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28/02/2565

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign