สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวกิจกรรม

ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพตำบลบ้านหลวง
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดการประชุมหารือขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมไปสู่โครงการหรือกิจกรรมนำ

วันที่ 10/08/2565

ศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุพริกซอส
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปรากา

วันที่ 10/08/2565

ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาชาวสวนลำไยภาคเหนือ
ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาชาวสวนลำไยภาคเหนือ

วันที่ 08/03/2565

สคทช. ประชุมกลุ่มย่อยส่วนภูมิภาค (รอบที่ 1)
สคทช. ประชุมกลุ่มย่อยส่วนภูมิภาค (รอบที่ 1)

วันที่ 07/03/2565

Focus Group โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
Focus Group โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

วันที่ 04/03/2565

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign