สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวกิจกรรม

ขยายเวลาและคุณสมบัติการรับสมัครชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA
ขยายเวลาและคุณสมบัติการรับสมัครชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA

วันที่ 23/07/2564

ประชุมคณะกรรมการด้านข้าว
ประชุมคณะกรรมการด้านข้าว

วันที่ 31/07/2563

ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2563
ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30/07/2563

ผลไม้เมืองเหนือ ก็ส่งไปรษณีย์ได้
ผลไม้เมืองเหนือ ก็ส่งไปรษณีย์ได้

วันที่ 29/07/2563

ติดตาม แพะล้านนา อ.แม่แจ่ม
ติดตาม แพะล้านนา อ.แม่แจ่ม

วันที่ 25/06/2563

Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign