สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุมเกษตรปลอดภัย "พระบาทตีนนก"
นายสุเทพ ปั๋นธิวงค์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง และนายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เกษตรปลอดภัยพระบาทตีนนก
ตรวจมาตรฐานเครื่องคัดลำไยเชียงใหม่
นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้ว (รูดร่วง) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องคัดขนาดลำไย เขตอำเภอหางดง โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องได้มาตรฐาน
ศูนย์วิจัยข้าว มช. ต่อยอดลดการเผาด้วยฟางข้าว
นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม หาแนวทางร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวล้านนา โดยมี รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย หัวหน้าศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และ
คทช. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดโครงการเสวนาแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน
แก้ปัญหาสวนส้มในพื้นที่ สปก.เชียงใหม่
นายชัยชนะ คิอินธิ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและแ
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign