สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม คกก.เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566
ประชุม คกก.เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566
ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ประจำจังหวัดเชียงใหม่
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม การส่งมอบบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรค ในการสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ณ ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใ
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรค ในการสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ณ ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign