สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ูผู้ว่าพบประชาชน ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว พืชผัก และไม้ผล จำนวน 500 ต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าพืชผัก และไม้ผล จำนวน 500 ต้น จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาหัวยฮ่องไคร้อันเนื่องจากพระราชดำริ เพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้องเกษตรกร ในงาน “วันผู้ว่าพบประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561” ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 60 หน่วยงาน และเกษตรกรเข้ารับชมนิทรรศการในงานประมาณ 2,500 คน
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign