สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สินเกษตรภาคเหนือ ชั้น2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดภาคเหนือ การชี้แจงแนวทางการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Thaitrade.com และการร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจงาน ThaiFex รวมทั้งจัดพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของการค้าภายในการซื้อขายสินค้าเกษตรของจังหวัดภาคเหนือ โดยได้รับเกรียติจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามในครั้งนี้
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign