สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
สารจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
0
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สำรวจ ณ วันที่ 02/05/2560  เวลา 8:00 น.
    ราคา  
    ขายส่ง ขายปลีก  
สินค้าประเภทผักและผลไม้      
1 ผักกาดขาว 16 20 บาท/กิโลกรัม
2 ผักกาดกวางตุ้ง 16 20 บาท/กิโลกรัม
3 ผักบุ้ง 16 20 บาท/กิโลกรัม
4 ผักคะน้า 18 23 บาท/กิโลกรัม
5 กะหล่ำปลี 6 10 บาท/กิโลกรัม
6 ผักชี 25 30 บาท/กิโลกรัม
7 ต้นหอม 24 30 บาท/กิโลกรัม
8 ถั่วฝักยาว 35 40 บาท/กิโลกรัม
9 พริกชี้ฟ้า 20 25 บาท/กิโลกรัม
10 พริกขี้หนู 35 40 บาท/กิโลกรัม
11 หอมหัวใหญ่ (ขนาดกลาง) 24 30 บาท/กิโลกรัม
12 แตงกวา (ขนาดกลาง) 7 12 บาท/กิโลกรัม
13 มะนาว เบอร์ 2 (ขนาดกลาง) 1.2 2 บาท/ลูก
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์      
14 เนื้อหมูสด (เนื้อแดง) 130 130 บาท/กิโลกรัม
15 เนื้อวัว (สันใน) 290 290 บาท/กิโลกรัม
16 ไก่ตัว 60 65 บาท/ตัว
17 ไข่ไก่ เบอร์ 0 (ขนาดใหญ่ที่สุด) 3.5 - บาท/ฟอง
18 ไข่ไก่ เบอร์ 1 (ขนาดใหญ่) 3 - บาท/ฟอง
19 ไข่ไก่ เบอร์ 2 (ขนาดกลาง) 2.6 - บาท/ฟอง
20 ไข่ไก่ เบอร์ 3 (ขนาดเล็ก) 2.4 - บาท/ฟอง
21 ไข่ไก่ เบอร์ 4 (ขนาดเล็กมาก) - - บาท/ฟอง


 
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign